FStrateji

FS_Small

"Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin bir anlamı yoktur"

-Peter F. Drucker

FStrateji; 

Müşterilerimize kendi yapı ve işleyişlerine özgü, talep ve ihtiyaçları gözeterek kullanışlı raporlama sistemleri kurmayı hedefliyoruz.

İkincil hedef olarak da; bu süreçleri bize olan bağımlılıktan çıkarıp, ilgili departmanlara eğitim süreçleri sonrasında devretmektir. 

İnsana bağlı sistem yerine, sisteme bağlı insan yapısını oluşturmak önceliğimizdir.

Bütçe Sistemleri

Gelir / Gider Planlaması 

Takip Sistemlerinin Oluşturulması

Kontrol ve Koordinasyon

Aylık Yönetim Raporlamaları

Ürün / Müşteri Bazında Karlılık Analizleri

Mali Yapı Analizi ve Kanal Bazlı Analizler

Stok Kontrol ve Verimlilik Analizleri

Talebe Bağlı Değişkenlik Gösteren Raporlama Yapıları

Finansal Stratejik Planlama

Gelecek Hedeflerine göre;

Piyasa Koşulları, Satış ve Pazar Stratejileri gözetilerek hazırlanan, geçmiş verilerin matematiğinden faydalanarak hazırlanan değişken akış sistemlerine göre hazırlanan tüm sistemi yaşatan uzun vadeli planlamalar

Direkt ve Endirek Nakit Akış / Yıllara Sari Bilanço ve Gelir tabloları / Şirket Değeri …

 

Fizibilite Çalışmaları

Potansiyel Yatırım ve İş Planlarına ilişkin değişken veri tabanından beslenen aylara sari akış sistemleri oluşturulması

Proje Mali Etüdüne bağlı tüm sistemi yaşatan proje dönemini baz alan planlamalar

İyi bir raporlama sistemi en önemli araçlarından biridir.